Koordynacja działań

  • Opieka dedykowanego pracownika do kontaktów ze Zleceniodawcą w celu precyzowania oczekiwań, informowania o postępach i problemach, prowadzenia wszelkich niezbędnych, uzgodnień dla prawidłowej realizacji obsługi szkoleń.
  • Prowadzenie harmonogramu wszystkich realizowanych szkoleń, zarządzania nim w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą. Reagowanie na wszelkie zmiany np. przesunięcia między grupami, zmiana terminów, zmiana oczekiwań.
  • Informowanie uczestników szkoleń o miejscu i terminie ich realizacji oraz udzielania im innych niezbędnych informacji organizacyjnych („help desk” dla uczestników).
  • Monitorowanie przebiegu realizacji szkoleń i w razie potrzeby zapewnienia dodatkowego wsparcia logistycznego.
  • Rozliczenia kosztów zrealizowanych szkoleń, włącznie z opisem faktur dokonanym wg wskazówek Zleceniodawcy.