Rezerwacje

  • Przygotowanie dla Zleceniodawcy do wyboru oferty dotyczącej usług hotelowych, cateringowych, transportowych i innych, oraz kontroli ich jakości (Zleceniobiorca przygotuje propozycję zawierającą ofertę minimum 2 dostawców wraz z cenami oferowanych przez nich usług i przekaże ją do akceptacji Zleceniodawcy).
  • Po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę propozycji, dokonujemy rezerwacji oraz innych ustaleń z wybranymi dostawcami, w tym dokona ustaleń dotyczących cen, terminów, ilości i standardu pokojów, wyżywienia i zapewnienia obsługi przerw kawowych, oraz zapewnienia sali szkoleniowej.