Serwis: Zapewnienie serwisu około-szkoleniowego

  • Materiały szkoleniowe – edycja, wydruk, zestawienie i dostarczenie na miejsce szkolenia.
  • Przygotowywanie list uczestników, list obecności na szkoleniach.
  • Prowadzenia ewaluacji i sprawozdawczości ze szkoleń w zakresie:
    • pre i post-testów dla każdego szkolenia – opracowanie, przeprowadzenie i raportowanie,
    • ankiet oceny szkolenia – przeprowadzenie i raportowanie,
    • przygotowanie podsumowań zbiorczych – opracowanie ilościowe i jakościowe wraz z wnioskami uczestników i rekomendacjami trenerów.
  • Zarządzanie i administracja platformą e-learningową do szkoleń.